HAJOM

I Ur och Skurförskolan

Skogsgrinden

VÄLKOMNA TILL OSS I HAJOM

Varmt välkomna på ett besök hos oss, boka besöket på 0320-40410.

Hitta os HÄR

 

Se mer i broschyrerna som är klickbara i vänsterkolumnen.

 

Du kan se bilder från "En dag på Skogsgrinden. Klicka på

"En dag" upp till höger.

 

MÅLTIDER

På förskolan serveras frukost som tillagas i eget kök av köksansvarig, på ekologiska och rättvisemärkta råvaror. Köket är godkänt som mottagningskök av Marks miljönämnd. Förskolans lunch kommer från storköket i Fotskäl.

KVALITETSSÄKRING

 

Skogsgrinden följer upp och utvärderar verksamheten kontinuerligt genom barnintervjuer höst och vår, samt föräldraenkäter varje vår.

Pedagogerna, följer upp och analyserar verksamheten kontinuerligt, vid personalmöten, arbetskvällar och planeringsdagar, samt använder självskattningsverktygen BRUK eller ECERS varje vår.

 

Friluftsfrämjandet, I Ur och Skur AB , utvärderar varje I Ur och Skurenhet genom föräldra- och personalenkäter. Till resultatet

 

Ovan från vänster: Annika Franke, Agneta Karlsson, Susanne Seiboth, Mirjam Ismael, Karolina Balicka

Nedre från vänster: Lena Johansson, Linus Hagman, Marie Karlsson, Birgitta Bjarneteg