Verksamhet

Friluftsfrämjandets barnverksamheter


En dag i veckan har vi Friluftsfrämjandets friluftsskolor i olika åldrar.


Bokstavsgänget jagar ny bokstav varje vecka och på våren åker mullebarnen på simskola till Kaskad.

För god pedagogisk kvalité, ser vi gärna hela barngruppen vid dessa pass.

Skogsknopp

Är friluftsäventyr för barn mellan

1½-3 år.


Tillsammans med de vuxna får knoppisbarnet sin första nära kontakt med naturen.

De luktar, smakar och upptäcker allt som finns i naturen runt omkring dem. Vi känner på mossan, spelar på pinnar och ramsar och tramsar med andra skogsknoppar.

Att vara ute ger hälsa och välbefinnande och det är lätt att se att barnen mår bra när de kryper runt med röda kinder, mumsar matsäcken.

Ju yngre barnen är när de får sin första kontakt med naturen desto större blir deras naturintresse för resten av livet.

Skogsknyttarna

På Skogsknytte går vi som är 3 till 5 år. 


Tillsammans med sina ledare får Skogsknyttarna lära känna det som lever och uppleva naturen på nära håll.

Barnen blir vänner med stubbar, kottar, myror och maskar.

Ju yngre barnen är när de får sin första kontakt med naturen desto större blir deras intresse för naturen under resten av livet.

Skogsmulle

Är för barn mellan 5 och 7 år.


Skogsmulle är barnens vän och fantasifigur. Han kommer till barnen

för att leka, sjunga och berätta om naturen. Genom lekar upptäcker

barnen naturen.

I skogsbacken i närheten får de uppleva små och stora under.

Skogs-mulleskolan tillfredställer barnens nyfikenhet och upptäckarglädje och utvecklar ett ansvar för det som lever.


Mulle på förskolan

Man kan bedriva Friluftsfrämjandets barnverksamheter t.ex Skogs-mulle i enlighet med Friluftsfrämjandets program och i samarbete med Friluftsfrämjandets lokalavdelning på förskolorna. Genom ett gott samarbete mellan föräldrar, förskola och Friluftsfrämjandet garanteras verksamhetens kvalité.

Bokstavsgänget


På ett lekfullt sätt jagar mullebarnen ord och siffror

i naturen.

Skridsko


På vintern åker vi till Ishallen i Fotskäl med mullebarnen.

Genom roliga och spännande lekar som tillfredställer barnens behov av fantasi och rörelser, ger ledaren barnen träning och kunskap i skridskoteknik.

När barnen lärt sig tekniken och tränat upp styrkan i vrister och ben kommer de att tycka att det är roligt att åka skridskor på vintern.

Simskola


Under vårterminen turas mullebarnen

om att åka till Kaskad och ha simskola med vår simlärare.

Vi tränar ben- och armtag, lär oss och tränar grunderna i livräddning och kanske klarar vi några simmärken.